Rekrutacja 2022/23

h

Rekrutacja
2022/23

Aktualności

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”

Janusz Korczak

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 • Szkoła nie podlega rejonizacji.
 • Szkoła jest przeznaczona dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
 • Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do szkoły są zobowiązani do wcześniejszego zapoznania się ze statutem i programem wychowawczym oraz zasadami opłat.
 • W roku szkolnym 2022/2023 planuje się otworzenie nie więcej niż 2 klas pierwszych. Jeżeli będą wolne miejsca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy „1”.
 • Aby zgłosić dziecko do klasy „1” należy pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu wniosek (formularz zgłoszeniowy) i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

WAŻNE – Zespoły klasowe zostaną utworzone jeśli wnioski złoży minimum 10 kandydatów. 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 • Od 15 lutego 2022r do 31 marca 2022r. – dostarczenie zgłoszeń do szkoły.
 • Do dnia 8 kwietnia 2022r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, ustalenie listy osób przyjętych do NSP i listy rezerwowej kandydatów oraz  przekazanie telefoniczne rodziców kandydatów o wynikach rekrutacji.
 • Do dnia 15 kwietnia  2022r. – wpłacanie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł oraz podpisywanie umów o kształcenie dziecka w NSP.
 • Do dnia 22 kwietnia 2022 – przekazanie informacji osobom  z listy rezerwowej
  o przyjęciu do szkoły, wpłacanie opłaty wpisowej oraz podpisywanie umów
  o kształcenie dziecka w NSP (tylko w przypadku, gdy będą wolne miejsca wynikające z rezygnacji osób z listy podstawowej).
 • Do dnia 29 kwietnia 2022r. – ustalenie ostatecznej listy osób przyjętych.

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty proszę wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariaty szkoły w celu odebrania umowy o kształceniu dziecka.

 

Prosimy o zapoznanie się z:

 • powyzszymi zasadami i harmonogramem rekrutacji
 • zarządzeniem Prezesa  Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego w sprawie wprowadzenia opłat w Niepublicznej Szkole Podstawowej Informatyczno-Językowej BZDZ w Ciechanowie – czytaj…
 • regulaminem opłacania czesnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Informatyczno-Językowej BZDZ w Ciechanowie – czytaj…